news

“หมอธี”ชี้กกอ.เสนอใช้ ม.44 กับมทร.ล้านนาได้ถ้าจำเป็น ส่วน สกอ.เตือนอย่าทำผิดกฎหมาย ขู่ไม่ทำตามคำสั่งต้องรับผิดชอบ แต่ยังไม่ถึงขั้นใช้ ม.44 จากกรณีปัญหาการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายชัดเจน จึงยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ เนื่องจากมีการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดระเบียบทางราชการหลายเรื่อง

Read More