เตือน มทร.ล้านนาอย่าทำผิดกฎหมาย

“หมอธี”ชี้กกอ.เสนอใช้ ม.44 กับมทร.ล้านนาได้ถ้าจำเป็น ส่วน สกอ.เตือนอย่าทำผิดกฎหมาย ขู่ไม่ทำตามคำสั่งต้องรับผิดชอบ แต่ยังไม่ถึงขั้นใช้ ม.44 จากกรณีปัญหาการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายชัดเจน จึงยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ เนื่องจากมีการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดระเบียบทางราชการหลายเรื่อง

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยได้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องอุดมศึกษาตนมอบให้ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ดูแล ดังนั้นถ้า ศ.นพ.อุดม รู้เรื่องแล้วจะต้องจัดการอย่างแน่นอน ไม่ต้องมาถึงตน แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตาม ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)ก็เสนอความเห็นมาได้ ด้าน นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สกอ.มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการออกคำสั่ง เรื่องการเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ไปแล้ว ก็ขอให้เดินตามนั้น แต่ถ้าไม่เดินตามแล้วมาใช้เสียงข้างมากมาบอกว่าถูกก็ไม่ได้ อย่างเช่นการเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่การเรียกประชุมโดยนายกสภาฯ หากกระทำอะไรไปแล้วเกิดปัญหาหรือเกิดความเสียหาย คนที่ไม่ทำตามคำสั่ง สกอ.ก็ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากขณะนี้ มทร.ล้านนายังเป็นส่วนราชการ เพราะฉะนั้นกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการยังใช้บังคับกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สิ่งที่ สกอ.แจ้งไปก็ต้องปฏิบัติ ไม่ใช่เสียงข้างมากจะทำได้ทุกอย่าง

“กรณีการอนุมัติการจบหลักสูตรของนักศึกษา ก็ต้องเดินหน้าต่อไป ใครกระทำการอะไรก็ตามอย่าให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกระทบต่อนักศึกษาเด็ดขาด หากเกิดผลกระทบจะต้องรับผิดชอบ ส่วนกรณีที่ผู้ไม่มีอำนาจแต่ได้ลงนามในประกาศหรือคำสั่งในมหาวิทยาลัย หากผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบเช่นกัน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องการลงนามที่ไม่ถูกต้องมาที่ สกอ. จึงไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้ แต่ขอย้ำว่า ที่ สกอ.ให้ในหลักการไปก็คือ ถ้ากระทำการใดก็ตามโดยอ้างเสียงข้างมาก จะต้องไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดระเบียบราชการ และการที่ สกอ.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือ ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา”นายขจรกล่าวและว่า ส่วนการใช้อำนาจหัวหน้า คสช.ตาม ม.44 นั้น ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น ต้องรอดูสถานการณ์ก่อน แต่หากเกิดความเสียหายมากก็อาจมีความจำเป็น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews